top of page
  • Skribentens bildEva

Midnattssolens trädgård

I Jokkmokk har under flera års tid ett arbete fortgått med att skapa möjligheter för en ny attraktion: "Midnattssolens trädgård". Jokkmokks kommun påbörjade i projektform arbetet med detta och nu har man kommit så långt att en Insamlingsstiftelse startat mot sin väg mot att realisera visionen.


Läs mer om plan och vision.
Upprop – Midnattssolens trädgård i Jokkmokk

Nedanstående stiftare har den 17 februari 2021 bildat Insamlingsstiftelsen Midnattssolens trädgård Jokkmokk. De medel som inflyter efter detta upprop ska som en självständig förmögenhet främja stiftelsens ändamål att stödja uppförande, drift och utveckling av anläggningen Midnattssolens trädgård i Jokkmokk. De insamlade medlen kommer att förvaltas av insamlingsstiftelsens styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar.

Den blivande anläggningen syftar till att främja trädgårds- och matkultur, naturupplevelser, samekultur och arkitektur samt forskning och utbildning inom dessa områden. Anläggningen kommer vara en attraktiv trädgårdsverksamhet för besökare och därmed stärka Jokkmokk som besöksmål.

Pengar kommer att sökas från EU, statliga och andra organisationer men även privatpersoner är välkomna lämna bidrag till skapandet av anläggningen. Influtna pengar kommer senare, med avdrag för stiftelsens administrativa kostnader, överföras till den organisation som ska uppföra och driva anläggningen.

Ytterligare information om projektet Midnattssolens trädgård i Jokkmokk och insamlingsstiftelsen kommer att finnas på stiftelsens kommande hemsida. Kontaktperson är Lena Vikström, lena@lenavikstrom.se tel nr. 0707-991581.

Stiftelsen kommer när alla registreringshandlingar är klara att ansöka om kontonummer som bidrag kan betalas in till. Det går ännu inte skänka pengar till stiftelsens ändamål men mejla gärna kontaktpersonen så informerar hon om kontonummer när det är klart.

Jokkmokk den 17 februari 2021

För Linnésamfundet Polcirkeln - Björn Anders Larsson, ordförande

Hotel Akerlund AB - Annelie Päiviö/Katrin Bagge Essense of Lapland - Eva Gunnare Jokkmokks Log AB - Päivi Sainio Rohner

Arctic Guest House and Activities AB - Caisa Isaksson