top of page

På väg

mot ljuset, våren, nya kontakter, nya möjligheter…Att färdas är alltid spännande. Resan i sig kan ju vara målet, så är det ju! Att öppna upp nya dörrar, se världen från andra perspektiv, vara öppen för livets möjligheter.


Under söndagens morgontur med bilen mötte jag fyra tjädertuppar, en järphanne, Sarektoppar i fjärran, gröna granna granar, gassande solljus och en handfull bilar. Allt på en sträcka av nio mil.Hur är det man brukar säga: på en rullande sten växer ingen mossa! Hur som helst så är det härligt just nu!